Giao nhận tại TpHCM
Giao nhận tại TpHCM

Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM: Kiến nghị bỏ thu phí rơ moóc

Ngày 22/11, tại TP.HCM, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hiệp hội Vận tải hàng hóa TP.HCM đã tổ chức hội nghị Góp ý sửa đổi, bổ sung dự thảo Thông tư  “Hướng dẫn chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí để sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện”.